Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

Publikace na úřední desce: 
26. 6. 2019 - 10. 7. 2019
Ministerstvo životního prostředí - Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí "V412- zdvojení vedení"
Typ dokumentu: 
Dokumenty obecního úřadu