Záměr na směnu pozemků

Publikace na úřední desce: 
24. 4. 2018 - 8. 5. 2018
Obec Kamenné Žehrovice ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích vyhlašuje záměr na směnu obecního pozemku p.č. 1063/118 o výměře 38 m2.
Typ dokumentu: 
Dokumenty zastupitelstva