Záměr na pronájem pozemků

Obec Kamenné Žehrovice vyhlašuje záměr na pronájem obecního pozemku p.č. 176 o výměře 1 633 m2 a části obecního pozemku p.č. 174/1 o výměře 2 000 m2 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Typ dokumentu: 
Dokumenty zastupitelstva
Dokument: