Veřejný záměr na pronájem nebytových prostor v čp. 88