Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Publikace na úřední desce: 
8. 11. 2023 - 22. 11. 2023
I N F O R M A C E o konání V E Ř E J N É HO Z A S E D Á N Í zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice. Obecní úřad Kamenné Žehrovice v souladu s § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, informuje o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice, svolaného starostkou obce Kamenné Žehrovice, které se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu Kamenné Žehrovice dne 15. listopadu 2023 od 18:00 hod.
Typ dokumentu: 
Dokumenty zastupitelstva