Veřejná zakázka Rekonstrukce Dělnického domu - doplnění č. 6