Veřejná zakázka Rekonstrukce Dělnického domu - prodloužení lhůty pro podání nabídek