Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - oznámení