Svazek měst a obcí VKM

Publikace na úřední desce: 
3. 11. 2023 - 31. 12. 2023
Rozpočtová opatření Svazku měst a obcí VKM
Typ dokumentu: 
Veřejnoprávní smlouvy