Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Publikace na úřední desce: 
21. 9. 2020 - 5. 10. 2020
MMK Odbor dopravy a služeb - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na sil. III/2382 z důvodu dopravní opatření v místě stavby - vedení kNN pro č.p. 216.
Typ dokumentu: 
Dokumenty obecního úřadu