Smlouva o poskytnutí dotace OS Žehrovák - Mariánská pouť