Smlouva o poskytnutí dotace - Letecko-modelářský klub