Smlouva o dílo na parkové úpravy pozemku p.č. 1145/19