Smlouva o dílo

Smlouva o dílo na akci "Veřejné osvětlení - Příčná", schváleno zastupitelstvem obce Kamenné Žehrovice dne 22. března 2021 bod 2/2021/17.
Typ dokumentu: 
Dokumenty pro veřejnou kontrolu