OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Publikace na úřední desce: 
6. 4. 2021 - 20. 4. 2021
Opatření obecné povahy - Stanovení záplavového území a aktivní zóny Tuchlovického potoka, ř. km. 0,000 - 6,570.
Typ dokumentu: 
Dokumenty obecního úřadu