Obecně závazná vyhláška obce Kamenné Žehrovice č.1/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí