Obecně závazná vyhláška obce Kamenné Žehrovice č. 1/2006 o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty v obci