Obecně závazná vyhláška obce Kamenné Žehrovice č. 1/2012, o místních poplatcích