Návrh závěrečného účtu Svazku měst a obcí VKM za rok 2023