MMK Odbor výstavby - Oddělení územního plánování

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - územní řízení o umístění stavby "Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno - Ostrovec (včetně)"
Typ dokumentu: 
Dokumenty obecního úřadu