Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření

Publikace na úřední desce: 
18. 9. 2020 - 2. 10. 2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR - 20588/2020-16/MIN/KAN - s účinností ode dne 18. září 2020 od 18:00 hod se zakazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy - viz příloha. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN - s účinností ode dne 18. září 2020 od 0:00 hod zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to: a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj) b) v prostředcích veřejné dopravy - viz příloha. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 20581/2020-10/MIN/KAN s účinností ode dne 19. září 2020 od 0:00 hod do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje a) činnost v provozovnách b) prodej nebaleného pečiva c) provoz maloobchodních prodejen potravin se samoobslužným prodejem d) provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť e) provoz knihoven f) prodej oděvů a obuvi g) činnost holičství a kadeřnictví h) provozovny manikúry, pedikůry, masáží, kosmetických služeb a podologie i) provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů j) provoz provozovny stravovacích služeb k) provoz ubytovacích zařízení l) provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 m) provoz vnitřních sportovišť n) provozovny činností, které jsou živností podle živnostenského zákona, a při kterých je porušována integrita kůže o) sauny - viz příloha
Typ dokumentu: 
Dokumenty obecního úřadu