Dražební vyhláška

Publikace na úřední desce: 
25. 7. 2022 - 6. 9. 2022
Dražební vyhláška - parc. č. St. 169 na pozemku p.č. 993 - čp. 107 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Typ dokumentu: 
Dokumenty obecního úřadu