Aukční vyhláška

Publikace na úřední desce: 
16. 11. 2023 - 4. 12. 2023
Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO: 69797111
Typ dokumentu: 
Dokumenty obecního úřadu