Je starosta vrcholným představitelem obce s nejvyšší rozhodovací pravomocí?

Není. Vrcholným orgánem obce je zastupitelstvo obce, tedy devítičlenný tým lidí, který má každý jiný názor,  jiný pohled i jiné priority. Rozhodnutí zastupitelstva jsou vždy kompromisem těchto různých názorů. Starosta obce zastupuje obec navenek a je oprávněn podepisovat to, k čemu ho zastupitelstvo pověří. Podepíše-li smlouvu, aniž by ho některý orgán obce k tomu pověřil, je tato od samého počátku neplatná. Podle stávající legislativy občané nevolí starostu, ale zastupitelstvo, které pak volí starostu a má i právo starostu odvolávat. Rozpočet schvaluje rovněž zastupitelstvo a tento akt musí předcházet zveřejnění návrhu rozpočtu. Obyvatelé se mohou k návrhu rozpočtu vyjadřovat.