Jaký je nejnižší počet členů zastupitelstva?

Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební období stanoví v souladu se zákonem o obcích samo zastupitelstvo nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích.Nejnižší možný počet členů zastupitelstva obce je 5 členů, nejvyšší 55 členů.