Jaké služby občanům poskytuje obecní úřad Kamenné Žehrovice a co si zde můžete vyřídit?

 • poskytování služby Czech Point
 • provádí legalizaci a vidimaci (ověřování podpisů a listin)
 • změna jména a příjmení
 • vydávání druhopisů matričních dokladů (pouze u matričních událostí, které se staly v matričním obvodu Kamenné Žehrovice)
 • přijímání žádostí o vydání Osvědčení o státním občanství České republiky
 • uzavírání sňatků
 • zvláštní matrika
 • správní řízení na úseku evidence obyvatel - rušení údaje o místu o trvalém pobytu
 • přihlášení k trvalému pobytu
 • správní řízení na úseku ochrany přírody a krajiny (kácení dřevin a porostů)
 • vybírání správních a místních poplatků
 • určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů