Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice

Datum konání: 
20. 4. 2020, 07:00
Typ pozvánky: 
ostatní
Podrobnosti: 

Starostka obce svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice, které se koná v pondělí, 20. dubna 2020 od 7 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Kamenné Žehrovice s tímto programem:

 1. Volba druhého místostarosty
 2. Zmocnění starostky k provádění rozpočtových opatření 
 3. Doplnění usnesení o schválení rozpočtu obce na r. 2020
 4. Závěrečný účet obce za rok 2019
 5. Účetní závěrka obce za rok 2019
 6. Účetní závěrka ZŠ za rok 2019
 7. Převod hospodářského výsledku ZŠ za rok 2019
 8. Účetní závěrka MŠ za rok 2019
 9. Převod hospodářského výsledku MŠ za rok 2019
 10. Výzva k veřejné zakázce „Obnova místní komunikace Na Turyni“  
 11. Smlouva o dílo „Veřejné osvětlení – Na Turyni“                           
 12. Smlouva o dílo „Veřejné osvětlení – K Rokli“
 13. Smlouva o dílo „Výměna otopné soustavy OÚ“
 14. Dotace občanským sdružením
 15. Veřejnoprávní smlouvy s občanskými sdruženími
 16. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti IE-12-6006968/63
 17. Darovací smlouva na podíly pozemků p.č. 632/1, p.č. 632/15 a p.č. 632/29
 18. Plánovací smlouva s družstvem Kačák
 19. Snížení nájmů v nebytových prostorách
 20. Rozpočtové opatření č. 2/2020
 21. Různé                               

 

Přílohy

Místo konání: 
Zasedací místnost OÚ