Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice

Datum konání: 
3. 2. 2020, 18:00
Typ pozvánky: 
ostatní
Podrobnosti: 

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice:

1) Rozpočtové opatření č. 6/2019

2) Rozpočtové opatření č. 1/2020

3) Smlouva na zakázku "PD Místní komunikace 2020"

4) Smlouva na zakázku "Chodníky v Karlovarské 2020"

5) Příkazní smlouva na poradenskou činnost na akci "Chodníky v Karlovarské 2020"

6) Veřejnoprávní smlouva MAS Svatováclavsko, z.s.

7) Kupní smlouva na pozemek p.č. 1061/8 bod a)

8) Kupní smlouva na pozemek p.č. 1061/8 bod b)

9) Různé

Přílohy

Místo konání: 
Zasedací místnost OÚ