Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice

Datum konání: 
16. 12. 2019, 18:00
Typ pozvánky: 
ostatní
Podrobnosti: 

Program: 1) Rozpočet obce na rok 2020

                2) Rozpočtový výhled obce

                3) Rozpočet MŠ na rok 2020

                4) Rozpočtový výhled MŠ

                5) Rozpočet ZŠ na rok 2020

                6)  Rozpočtový výhled ZŠ

                7) Odpisový plán ZŠ

                8) ZŠ - navýšení stravného

                9) ZŠ - navýšení kapacity školní jídelny

               10) ZŠ - převod finančních prostředků do investičního fondu

               11) Plán inventur

               12) OZV č. 2/2019

               13) Řád veřejného pohřebiště

               14) Pravidla pro přidělování dotací neziskovým organizacím

               15) Dotační programy na rok 2020

               16) Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti k pozemku p.č. 632/56

               17) Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti k pozemku p.č. 1/1 a p.č. 6

               18) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby k pozemku 

                     p.č. 297/5

              19) Dodatek č. 2 s MP Nové Strašecí

              20) Dodatek č. 1 "Rekonstrukce budové jednotky"

              21) Dodatek č. 1 k SOD Projektová dokumentace - chodníky KŽ 2018 II - Háje      

              22) Plánovací smlouva s Družstvem Kačák

              23) Smlouva o výpůjčce se Středočeským krajem

              24) Výběrové řízení "Chodníky  v Karlovarské 2020"

              25) Prodej akcií Hasičské vzájemné pojišťovny

              26) Záměr na pronájem bytové jednotky

              27) Záměry na prodej pozemků p.č. 1061/8 díl b, p.č. 1061/8 díl a

              28) Rozpočtové opatření č. 5/2019

              29) Různé   

Přílohy

Místo konání: 
Zasedací místnost OÚ