Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice

Datum konání: 
23. 9. 2019, 18:00
Typ pozvánky: 
ostatní
Podrobnosti: 

Starostka obce svolává VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice, které se koná v pondělí, 23. září 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ s tímto programem:

1) Dohoda o náhradě důlní škody

2) Obecně závazná vyhláška č. 1/2019

3) SOD na akci "Rekonstrukce bytové jednotky"

4) SOD na akci "Veřejné osvětlení II"

5) SOD na akci " Parkovací stání 2019"

6) Veřejnoprávní smlouva se spolkem Žehrovák z.s.

7) Kupní smlouva na pozemek p.č. 202/1

8) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 173/5

9) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku p.č. 1156/2

10) Smlouva o výpůjčce

11) ZŠ přijetí finanční podpory z OP VVV

12) ZŠ - navýšení příspěvku

13) Schvalování a provádění rozpočtových opatření

14) Revokace zadání změny ÚP č. 1 z 24.2.2016

15) Rozpočtové opatření č. 4/2019

16) Různé 

Přílohy

Místo konání: 
Zasedací místnost OÚ