Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice

Datum konání: 
23. 4. 2018, 18:00
Typ pozvánky: 
ostatní
Podrobnosti: 

Starostka obce svolává VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ zastupiteltva obce Kamenné Žehrovice, které se koná v pondělí, 23. dubna 2018 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Kamenné Žehrovice s tímto programem:

 1) Závěrečný účet obce za rok 2017

2) Účetní závěrka obce za rok 2017

3) Účetní závěrka MŠ za rok 2017

4) Převod hospodářského výsledku MŠ

5) Udělení výjimky navýšení kapacity MŠ pro školní rok 2018/2019

6) ZŠ - souhlas s realizací projektu Přírodní učebna v zahradách

7) Změna ÚP č. 3

8) SOD na akci "Rekonstrukce místních komunikací 2018"

9) Smlouva na akci "Výkon činností TDI k projektu Rekonstrukce místních komunikací 2018"

10) Smlouva na akci "Výkon činností TDI k projektu Oprava chodníků a náměstí, Karlovarská třída"

11) SOD na akci "Projektová dokumentace - chodníky Kamenné Žehrovice 2018 II Háje"

12) Záměr na směnu pozemku p.č. 1063/118

13) Záměr na prodej pozemku p.č. 1063/71

14) Různé

Přílohy

Místo konání: 
Zasedací místnost OÚ Kamenné Žehrovice