Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice

Datum konání: 
29. 4. 2019, 18:00
Typ pozvánky: 
ostatní
Podrobnosti: 

Starostka obce Kamenné Žehrovice svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice.

Program:

1) Darovací smlouva s AK Jaroš-Fojtíková, s.r.o.

2) Závěrečný účet obce za rok 2018

3) Účetní závěrka obce za rok 2018

4) Účetní závěrka ZŠ za rok 2018

5) Převod hospodářského výsledku ZŠ za rok 2018

6) Kupní smlouva na pozemek p.č. 632/53

7) Kupdní smlouva na pozemek p.č. 632/54

8) Kupní smlouva na pozemek p.č. 632/55

9) Účetní závěrka MŠ za rok 2018

10) Převod hospodářského výsledku MŠ za rok 2018

11) Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

12) Kupní smlouva na zakázku "Nákup serveru a PC"

13) Rozpočtové opatření č. 2/2019

14) Smlouva o pronájmu pozemku p.č. 176 a části pozemku p.č. 174/1

15) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu

16) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě

17) Zadávací řízení na "Chodníky Kamenné Žehrovice 2019"

18) Schválení zástupce obce na valnou hromadu VKM

19) Projednání vstupu obce do Svazku měst a obcí VKM

20) Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 171/1

21) Smlouva o zřízení věného břemene k pozemku p.č. 613/63

22) Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 135/2

23) Souhlas se stavbou chodníku na části pozemku p.č. 1066/1 a p.č. 1067 a uzavřením smlouvy o výpůjčce se Středočeským krajem

24) Výzvy MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. - OPŽP Realizace sídelní zeleně

25) Zřízení termínovaného účtu

26) Různé

Přílohy

Místo konání: 
Zasedací místnost OÚ