VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE

Datum konání: 
13. 6. 2022, 18:00
Typ pozvánky: 
ostatní
Podrobnosti: 

 Starostka obce svolává   V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í   zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice, které se koná v pondělí, 13. června 2022 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Kamenné Žehrovice s tímto programem:

 

 1. Závěrečný účet obce za rok 2021
 2. Účetní závěrka obce za rok 2021
 3. Účetní závěrka ZŠ Kamenné Žehrovice za rok 2021
 4. Převod hospodářského výsledku ZŠ za rok 2021
 5. Účetní závěrka MŠ Kamenné Žehrovice za rok 2021
 6. Převod hospodářského výsledku MŠ za rok 2021
 7. Rozpočtové opatření č. 2/2022
 8. Stanovení počtu členů zastupitelstva na příští volební období
 9. Spisový řád obce Kamenné Žehrovice
 10. Kupní smlouva na pozemek p.č. 1134/1a
 11. Veřejná zakázka – svoz komunálního odpadu
 12. Dodatek ke smlouvě o půjčce se ZŠ Kamenné Žehrovice
 13. Smlouva o umístění Z-Boxu
 14. Dotace občanským sdružením
 15. Záměr na pronájem bytu v Dělnickém domě
 16. Různé

 

Přílohy

Místo konání: 
Zasedací místnost OÚ