Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice

Datum konání: 
20. 12. 2021, 18:00
Typ pozvánky: 
ostatní
Podrobnosti: 

Starostka obce svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice s tímto programem:

 1. Rozpočet obce na rok 2022
 2. Rozpočtový výhled obce na léta 2022–2024
 3. Rozpočet MŠ na rok 2022
 4. Rozpočtový výhled MŠ na léta 2023–2024
 5. Rozpočet ZŠ na rok 2022
 6. Rozpočtový výhled ZŠ na léta 2023–2024
 7. Plán inventur
 8. Pravidla přidělování dotací neziskovým organizacím
 9. Dotační programy na rok 2022
 10. Rozpočtové opatření č. 6/2021
 11. Smlouva PD místní komunikace 2022 – U Skály, Skalní, Spojovací a Kladenská
 12. Výsledek výběrového řízení na Projekt sportovní haly v Kamenných Žehrovicích
 13. Dohoda s Lesy České republiky, s.p.
 14. Záměr na odkoupení pozemků p.č. 1059/4 a p.č. 1059/5
 15. Nájemní smlouva na nebytové prostory ve zdravotním středisku
 16. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6025290
 17. Smlouva o darování pozemků Středočeskému kraji
 18. Záměr na prodej pozemků p.č. 171/2, p.č. 245, p.č. 247
 19. Různé

 

 

Přílohy

Místo konání: