Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice

Datum konání: 
18. 10. 2021, 18:00
Typ pozvánky: 
ostatní
Podrobnosti: 

Starostka obce svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice, které se koná v pondělí, 18. října 2021 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Kamenné Žehrovice s tímto programem: 

 1. RO č. 5/2021
 2. Přijetí dotace ze Středočeského Fondu venkova
 3. Dodatek ke SOD s firmou Strabag a.s.
 4. Dodatek ke smlouvě na akci „PD – místní komunikace 2022“
 5. Dodatek s firmou ASEKOL ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
 6. SOD na akci  „Chodníky na pozemku p.č. 1144/2“
 7. Výzva na akci Svoz komunální odpadu v Kamenných Žehrovicích
 8. OZV č. 1/2021 
 9. OZV č. 2/2021
 10. Kupní smlouva na pozemek p.č. 1145/38
 11. Nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově čp. 554
 12. Nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor v budově čp. 6
 13. Smlouva o pronájmu části pozemků p.č. 185/3, p.č. 185/4, p.č. 185/5
 14. Záměr na pronájem nebytových prostor čp. 467
 15. Záměr na prodej pozemků p.č. 7/3, p.č. 545/3, p.č. 546, p.č. 682 v k.ú. Srby u Tuchlovic
 16. Jmenování člena školské rady ZŠ
 17. Různé

                                       

 

Přílohy

Místo konání: 
Zasedací místnost OÚ