Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice

Datum konání: 
30. 8. 2021, 18:00
Typ pozvánky: 
ostatní
Podrobnosti: 

Starostka obce svolává   V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í  zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice, které se koná  v pondělí, 30. srpna 2021 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Kamenné Žehrovice s tímto programem:

 

  1. Rozpočtové opatření č. 4/2021
  2. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IE-12-6009298/001
  3. Záměr na prodej pozemku p.č. 1145/38
  4. Záměr na pronájem nebytových prostor v čp. 6 
  5. Záměr na pronájem nebytových prostor v č.p. 554 
  6. Záměr na pronájem nebytových prostor v č.p. 467
  7. Záměr na pronájem části pozemků p.č. 185/3, p.č. 185/4, p.č. 185/5
  8. Výzva na akci „Projekt sportovní haly v Kamenných Žehrovicích“
  9. KÚ SK příspěvek na autobusovou dopravu
  10. Různé

     

Přílohy

Místo konání: 
Zasedací místnost OÚ