Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice

Datum konání: 
7. 6. 2021, 18:00
Typ pozvánky: 
ostatní
Podrobnosti: 

Starostka obce svolává V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice, které se koná  v pondělí, 7.června. 2021 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Kamenné Žehrovice s tímto programem:

 1. Závěrečný účet obce za rok 2020
 2. Účetní závěrka obce za rok 2020
 3. Účetní závěrka ZŠ za rok 2020
 4. Převod hospodářského výsledku ZŠ za rok 2020 
 5. Účetní závěrka MŠ za rok 2020
 6. Převod hospodářského výsledku MŠ za rok 2020 
 7. RO č. 3/2021
 8. SOD na akci “Veřejné osvětlení,  Dělnická a okolí“  
 9. SOD na akci „OÚ – sociální zařízení“
 10. Zadávací podmínky veřejné zakázky  „PD - sportovní hala  ZŠ“
 11. Palivový kombinát Ústí s.p. – náhrada důlních škod
 12. Okresní soud v Kladně – přísedící
 13. Záměr na prodej pozemků p.č. 47/4 a p.č. 47/5
 14. Akcie společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
 15. Příkazní smlouva na akci „Veřejné osvětlení, Dělnická a okolí“
 16. Různé

 

Přílohy

Místo konání: 
Zasedací místnost OÚ