Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice

Datum konání: 
22. 3. 2021, 18:00
Typ pozvánky: 
ostatní
Podrobnosti: 

Starostka obce svolává

V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í        zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice, které se koná     

v pondělí, 22. března 2021 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Kamenné Žehrovice s tímto programem:

 

 1. Rozpočtové opatření č. 2/2021
 2. Schválení nové Organizační směrnice č. 4
 3. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-6024314
 4. SOD na akci „Místní komunikace 2021“
 5. SOD na akci „Veřejné osvětlení – Příčná“
 6. Podání žádosti o dotaci v programu 2021-2024 ze Středočeského Fondu obnovy venkova
 7. Dotace občanským sdružením
 8. Veřejnoprávní smlouvy s občanskými sdruženími
 9. Kupní smlouva na pozemky p.č. 138/15 a p.č. 138/16
 10. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR
 11. Stanovení cen obecních pozemků
 12. Příkazní smlouva na akci „Místní komunikace 2021“
 13. Kupní smlouva na akci Herní prvky
 14. Různé

 

 

 

 

 

Přílohy

Místo konání: 
Zasedací místnost OÚ