Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice

Datum konání: 
8. 2. 2021, 18:00
Typ pozvánky: 
ostatní
Podrobnosti: 

Starostka obce svolává  V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í  zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice, které se koná v pondělí, 8. února 2021 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Kamenné Žehrovice s tímto programem:

 

  1. Rozpočtové opatření č. 1/2021
  2. Dodatek ke smlouvě o komplexním zabezpečení zneškodnění odpadů s Rumpold – P s.r.o.
  3. Dodatek ke smlouvě o sběru a odvozu komunálního odpadu s AVE a.s.
  4. Smlouva o zřízení věcného břemene s GasNet, s.r.o.
  5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby s ČEZ, a.s.
  6. Smlouva o pronájmu nebytového prostoru ve zdravotním středisku
  7. Záměr na prodej pozemku p.č. 138/16
  8. Smlouva o dílo na akci „Místní komunikace 2021“
  9. Různé

 

Přílohy

Místo konání: 
Zasedací místnost OÚ