Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice

Datum konání: 
14. 12. 2020, 18:00
Typ pozvánky: 
ostatní
Podrobnosti: 

Starostka obce svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice, které se koná v pondělí, 14. prosince 2020 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Kamenné Žehrovice s tímto programem:

 1. Rozpočet obce na rok 2021
 2. Rozpočtový výhled Obce Kamenné Žehrovice
 3. Rozpočet MŠ na rok 2021
 4. Rozpočtový výhled MŠ
 5. Rozpočet ZŠ na rok 2021
 6. Rozpočtový výhled ZŠ
 7. Plán inventur
 8. Pravidla pro přidělování dotací neziskovým organizacím
 9. Dotační programy na rok 2021
 10. Strategický plán rozvoje obce pro období 2021-2028
 11. Darovací smlouva na pozemek p.č. 578/1
 12. AVE – Dodatek č. 5
 13. Komplexní pozemkové úpravy
 14. Záměr na pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku
 15. Záměr na prodej pozemku p.č. 138/15 a p.č. 138/16
 16. SOD na akci Rekonstrukce knihovny v KŽ
 17. Smlouva na akci  Vybavení knihovny v KŽ
 18. Smlouva na akci PD - Místní komunikace 2022
 19. Výběrové řízení na akci Komunikace a chodníky 2021
 20. Žádost o dotaci na komunikace
 21. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti
 22. ZŠ – přijetí daru
 23. RO č. 7/2020

 

 

Přílohy

Místo konání: 
Zasedací místnost OÚ