Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice

Datum konání: 
21. 9. 2020, 18:00
Typ pozvánky: 
ostatní
Podrobnosti: 

                                                       Starostka obce svolává

 veřejné zasedání  zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice, které se koná  v pondělí, 21. září 2020 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Kamenné Žehrovice s tímto programem:

 1. Rozpočtové opatření č. 5/2020
 2. Rozpočtové opatření č. 6/2020
 3. Kupní smlouva na pozemky p.č.1060/46, p.č. 1060/47, p.č. 1060/48, p.č. 1060/49, p.č. 1060/50, p.č. 1060/51
 4. Smlouva o dílo na akci „Revitalizace zeleně v Kamenných Žehrovicích“
 5. Smlouva o dílo na akci „PD Veřejné osvětlení 2020“
 6. Lesy ČR s.p. smlouva o nájmu
 7. Povodí Vltavy, státní podnik – souhlasné prohlášení
 8. Přijetí dotace z MMR
 9. Dotace – občanské sdružení
 10. Veřejnoprávní smlouva – občanské sdružení
 11. Volba předsedy stavebního výboru
 12. Různé

 

 

Přílohy

Místo konání: 
Zasedací místnost OÚ