Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice

Datum konání: 
17. 12. 2018, 18:00
Typ pozvánky: 
ostatní
Podrobnosti: 

Starostka obce svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice, které se koná v pondělí, 17. prosince 2018 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Kamenné Žehrovice s tímto programem:

1) Rozpočet obce na rok 2019

2) Rozpočtový výhled obce

3) Rozpočet MŠ na rok 2019

4) Rozpočtový výhled MŠ

5) Rozpočet ZŠ na rok 2019

6) Rozpočtový výhled ZŠ

7) Rozpočtové opatření č. 5/2018

8) Odpisový plán ZŠ

9) Navýšení maximální kapacity 6. ročníku v ZŠ

10) Plán inventur

11) Pravidla pro přidělování dotací neziskovým organizacím

12) Dotační programy na rok 2019

13) Darovací smlouvy na pozemky pod chodníky Karlovarská třída

14) Záměr na směnu pozemku p.č. 100/5 o výměře 28 m2

15) Záměr na prodej pozemku p.č. 632/53, p.č. 632/54, p.č. 632/55

16) Záměr na pronájem nebytových prostor v čp. 6

17) Smlouva na "PD Rekonstrukce komunikace Na Turyni"

18) Dodatek ke smlouvě s firmou RUMPOLD

19) Dodatek ke smlouvě s firmou AVE

20) Smlouva na "Workout hřiště v Kamenných Žehrovicích"

21) Žádost o dotaci z MMR na workoutové hřiště

22) Souhlas se stavbou chodníku na části pozemku p.č. 1066/1 a uzavřením smlouvy o výpůjčce se Středočeským krajem

23) Různé

Přílohy

Místo konání: 
Zasedací místnost OÚ