Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice

Datum konání: 
17. 9. 2018, 18:00
Typ pozvánky: 
ostatní
Podrobnosti: 

Starostka obce Kamenné Žehrovice svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice, které se koná v pondělí, 17. září 2018 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu s tímto programem :

1) Dodatek k SOD č. 31/2018/JP

2) Dodatek k SOD "Oprava choodíků a náměstí, Karlovarská třída - I. etapa"

3) Dohoda o náhradě důlní škody č. DŠ-KLA/Še/222/2018

4) Dohoda o náhradě důlní škody č. DŠ-KLA/Še/224/2018

5) Dohoda o náhradě důlní škody - ulice Dělnická v úseku 1. Máje - K Údolí a Karlovarská-Souběžná

6) Smlouva o budoucí smlovuě o zřízení věcného břemene č. IV-12-6022743/VB/1

7) Smlouva č. Z_S24_12_8120059783 o realizaci přeložky distribučního zařízení

8) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu

9) Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Zajištění bezpečnosti dopravy v obci Kamenné Žehrovice

10) Rozpočtové opatření č. 01-03/2018 - oprava

11) Rozpočtové opatření č. 4/2018

12) Pokladní limit - měsíční

13) Pravidla rozpočtového provizoria

14) ZŠ - převod finančních prostředků do investičního fondu

15) Různé

Přílohy

Místo konání: 
Zasedací místnost OÚ