Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice

Datum konání: 
18. 6. 2018, 18:00
Typ pozvánky: 
ostatní
Podrobnosti: 

Starostka obce Kamenné Žehrovice svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice, které se koná v pondělí,  18. června 2018 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Kamenné Žehrovice s tímto programem:

1) Rozpočtové opatření č. 3/2018

2) Žádost o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ZŠ na školní rok 2018/2019

3) Stanovení počtu členů zastupitelstva na další volební období

4) Směrnice pro práci s osobními údaji

5) Smlouva o spolupráci mezi obcemi

6) Darovací smlouva

7)  Směnná smlouva na pozemek p.č. 1063/118

8) Kupní smlouva na pozemek p.č. 1063/71

9) Smlouva o dílo na akci "Park vedle školy s pomníkem"

10) SOD "Rekonstrukce chodníku u zdravotního střediska"

11) SOD "Oprava pomínků obětem světových válek"

12) Smlouva o zřízení práva stavby na pozemku p.č. 613/63

13) Mimořádný příspěvek MAS

14) ZŠ - dotace na příměstské tábory

15) Různé

 

Přílohy

Místo konání: 
Zasedací místnost OÚ