USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ

Datum konání: 
29. 10. 2018, 18:00
Typ pozvánky: 
ostatní
Podrobnosti: 

Starostka obce svolává USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice, které se koná v pondělí, 29. října 2018 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Kamenné Žehrovice s tímto programem:

l) Volba starosty obce

2) Volba místostarosty obce

3) Zřízení výborů zastupitelstva a volba jejich členů

4) Určení, pro které funkce budou zastupitelé uvolněni

5) Stanovení výše odměny neuvolněným zastupitelům

6) Pověření starosty jednáním s Úřadem architektury a územního plánování Magistrátu města Kladna

7) Složení komise pro veřejné zakázky

8) Zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví obce

9) Různé

Přílohy

Místo konání: 
Zasedací místnost OÚ