Ustavující veřejné zasedání

Datum konání: 
19. 10. 2022, 18:00
Typ pozvánky: 
ostatní
Podrobnosti: 

Starostka obce svolává        USTAVUJÍCÍ  V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í        zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice, které se koná     ve středu, 19. října 2022 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Kamenné Žehrovice s tímto programem:

 

1) Složení slibu nově zvolených zastupitelů obce

2) Volba starosty obce

3) Volba místostarostů obce

4) Zřízení výborů zastupitelstva a volba jejich členů

5) Určení, pro které funkce budou zastupitelé uvolněni

6) Stanovení výše odměny neuvolněným zastupitelům

7) Pověření jednáním s Úřadem architektury a územního plánování Magistrátu města Kladna

8) Složení komise pro veřejné zakázky

10) Volba zastupitele určeného k přijímání projevů vůle snoubenců o uzavření manželství

11) Zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví obce

12) SOD na akci „Rekonstrukce prostor OÚ“

13) Rozpočtové opatření č. 4/2022

14) Různé

 

Přílohy

Místo konání: 
Zasedací místnost OÚ