WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ

V parku pod mateřskou školou bylo instalováno workoutové hřiště. Jedná se o stavebnicový modulární systém STREET WORKOUT WO 06 Nebraska s bezpečnostní dopadovou plochou. Workout je trvale instalované volně přístupné fitness zařízení, na němž nebo s nímž může uživatel bez dohledu nebo s cizí pomocí provádět sportovní činnost s cílem udržovat nebo zdokonalovat fyzické a duševní schopnosti.

Při cvičení je nutné řídit se pokyny uvedenými v návodu umístěném u zařízení.

Věříme, že cvičení Vám bude přinášet radost jako oblíbené fitness stroje.

Nové workoutové hřiště
Nové workoutové hřiště
Nové workoutové hřiště
Nové workoutové hřiště