VKM stanovilo cenu vody pro rok 2020

Představenstvo společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s. na svém zasedání 24. října 2019 stanovilo cenu vodného a stočného pro rok 2020.

Přílohy