Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice

Publikace na úřední desce: 
8. 4. 2014 - 22. 4. 2014

Program veřejného zasedání dne 16.4.2014 v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ

1) Závěrečný účet obce za rok 2013, zpráva KÚ Středočeského kraje

2) Vyhodnocení výzvy - rekonstrukce místních komunikací

3) Smlouva o dílo na stavební dokumentaci a autorský dozor

4) Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů EKOKOM

5) Různé