Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce dne 7.11.2013

Program veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce konané dne 7.11.2013 od 18 hod v zasedaní místnosti OÚ

1) Účast obce ve výzvách z Fondů Středočeského kraje

2) Vyhodnocení nabídky na svoz podzemních kontejnerů

3) Źádost o schválení odpisového plánu ZŠ

4) Povolení vyjímky z počtu žáků ZŠ

5) Smlouva o obstarání věci

6) Smlouva o dílo - oprava kamenné zdi

7) Předkupní právo k pozemku p.č. 632/45

8) Různé