Veřejné zasedání dne 19.12.2013 v 18 hodin

 

Program veřejného zasedání konaného dne 19.12.2013 v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ

 

1) Plán inventur na r. 2013

2) Rozpočtové opatření č. 5/20136

3) Rozpočet na rok 2014

4) Rozpočtový výhled

5) Doplňková činnost v ZŠ

6) Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP

7) Plánovací smlouva

8) Zástavní smlouva k pozemku p.č. 632/51

9) Předkupní právo na pozemek p.č. 632/30

10) Pověření na provedení preventivní a následné dechové zkoušky

11) Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 1063/74

12) Různé